O nama

Konzalting-Makarska d.o.o. osnovan je 1995. godine i od tada se bavi svojom osnovnom djelatnošću, a to je investiranje u izgradnju stambeno poslovnih objekata na području grada Makarske.U dosadašnjem radu Konzalting-Makarska d.o.o. je plasirao na tržište preko 300 stanova te 50-tak …

Više...

…poslovnih prostora i garaža. Zadovoljan kupac, moto je, po kojem smo uvijek nastojali postupati i to se pokazalo kao najbolja reklama u svim projektima, a to se postiglo nastojanjem da se kupcima maksimalno posvetimo prilikom izbora nekretnine, naćina plaćanja te otklanjanjem eventualnih nedostataka i van garantnog roka.

Kupac

Zadovoljan kupac, moto je, po kojem smo uvijek nastojali postupati i to se pokazalo kao najbolja reklama u svim projektima , a to se postiglo nastojanjem da se kupcima maksimalno posvetimo prilikom izbora nekretnine, naćina plaćanja te otklanjanjem eventualnih nedostataka i van garantnog roka.

Više...

FINANCIRANJE KUPACA:

Svim kupcima stanova i poslovnih prostora omogućavamo kreditiranje, u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb, već u prvoj fazi izgradnje s tim da se kao hipoteka uzima stan koji će tek biti izgrađen. Za sve detaljnije informacije se obratite u poslovnicu PBZ-a u Makarskoj ili direktno kod nas u Konzaltingu-Makarska d.o.o.

Akcija

Makarska